TÜRKİYE'NİN YENİ HABER SİTESİ

19 Eylül 2007 Çarşamba 14:38

www.stratejikboyut.com yayında.

BİZ KİMİZ?

Küreselleşmenin araçlarından biri olan internet vasıtasıyla kurumlar ve vatandaş artık seslerini tüm dünyaya duyurabilmekte ve kendilerini daha açık bir şekilde ifade edebilmektedirler. Bu hızlı değişim sürecinde farklı form ve içeriğe sahip pek çok internet haber sitesi de kuruldu. İnternet medyası olarak adlandırılan bu haber sitelerinin sayısı her geçen gün daha da artmakta. Bizde yaşanan bu sürecin dışında kalmamak ve toplumun doğru ve daha faydalı yönlendirilmesini sağlayabilmek amacıyla bir internet haber sitesi kurmaya karar verdik.

STRATEJİKBOYUT; Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini destekleyen, liberal, demokrasiye, insan haklarına, düşünce özgürlüğe inanan, hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyen, ekolojik dengeyi önemseyen ve toplumun büyük bir çoğunlunu oluşturan sessiz çoğunluğun sesini duyurabildiği demokratik bir düşünce platformu olmayı amaç edinmiştir.

STRATEJİKBOYUT; Aslında stratejikboyutu “güncel haber” ve “stratejik bakış” olmak üzere iki ana bölüme ayırabiliriz. Güncel haberlerde; Türkiye’de ve dünyada ekonomi, siyaset, dış politika, eğitim, sağlık, kültür-sanat, spor, bilim ve teknoloji alanlarında meydana gelen olayları tarafsız ve objektif bir şekilde okuyucuya ulaştırmayı amaçlıyoruz. Stratejik Bakış bölümünde ise Türkiye’de ve dünyada meydana gelen toplumsal ve siyasal olayları daha akademik bir seviyede ele alan, olayların arka planını net ve doğru bir şekilde analiz etmeye çalışan makalelere yer verilecek. Ayrıca bu bölümde, güncel olaylara ilişkin o alanda otorite sahibi kişilerin görüş ve düşünceleri de olayların hemen akabinde sıcağı sıcağına okuyucuya aktarılabilecek. Yurt dışındaki önemli gazete, dergi ve think tank kulüplerinde ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafyaya ilişkin çıkan haber, yorum ve raporlar çok ivedi bir şekilde Türkçe’ye tercüme edilerek yine bu bölümde okuyucularımızın bilgisine sunulacak. Keza ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafyaya ilişkin önemli olaylar ve bunlara ilişkin yorumlar da bu bölümde İngilizceye çevrilerek yabancı basın ve misyon temsilcileri için referans bir haber-yorum kaynağı olacak.

Yetkin YILDIZ

Editör


DİĞER HABER BAŞLIKLARI